Zamena baterije na telefonu

Kada se menja baterija? Koji je životni vek baterije? Koji su simptomi i moguće posledice dotrajale baterije?
zamena baterije na telefonu

Kada se menja baterija?

 

 

Većina proizvođača kaže da je oko 400-500 ciklusa punjenja i pražnjenja uobičajeni vek trajanja baterije.

 

Skoro svi popularni pametni telefoni (eng. smartphone) danas imaju baterije koje ne mogu da se menjaju u kućnoj varijanti (integrisane baterije), već telefon mora da se odnese u servis gde će stručni tehničari izvršiti zamenu baterije koristeći savremene alate.


Preporučujemo da ne pokušavate sami da zamenite bateriju, jer su moguća oštećenja, kako telefona, tako i baterije.

Telefon se gasi iako je baterija puna?

Baterija drži kraće nego uobičajeno?

Dotrajala baterija se vrlo često naduje, pa se dešava da odlepi ekran i poklopac telefona.

Dođite brzo u Tim Servis da zamenimo bateriju, da šteta ne bude veća!

 

Mi to radimo stručno i efikasno već 22 godine.

PRONAĐI MODEL SVOG TELEFONA